پیوندها

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
مجلس شورای اسلامی
قوه قضائیه


سازمان ثبت احوال کشور

 

ساعت جمعیتی کشور

ساعت جمعیتی کشور

 

ادارات ثبت احوال

 

 
کل کاربران : 263781
کاربران امروز : 23
بازدید امروز : 24
کاربران دیروز : 32
بازدید دیروز : 32
کاربران آنلاین : 3

 

بانک اطلاعاتی شهرستان بیرجند
پرسش و پاسخ
     
1- چه کسانی مجاز به اعلام واقعه ولادت به اداره ثبت احوال می باشند؟
بر اساس ماده 16 قانون ثبت احوال : پدر ، جدپدری ، مادر ، قیم ، امین ، صاحب واقعه با 18 سال تمام سن مجاز به اعلام ولادت به مأمور ثبت احوال هستند . چنانچه طفل در مؤسساتی چون بهزیستی نگهداری می گردد نماینده رسمی آن مؤسسه مکلف به اعلام واقعه می باشد.
 2- چنانچه مشخصات شناسنامه (سجلی)متوفی در دست نباشد آیا ثبت فوت امکان پذیر است؟
بنابر قانون ثبت احوال بستگان متوفی با ارائه مدارک نسبت به اعلام و ثبت فوت اقدام و مأمور ثبت احوال بجای هرکدام از اطلاعاتی که در دست نیست در سند فوت خط تیره (یا عبارت نامعلوم) را درج می نماید.
 
3- گواهی فوت در چه صورتی صادر می گردد؟
پس از ثبت فوت متوفی ودر صورت درخواست وراث گواهی فوت صادر می گردد.
 
4- نحوه درج سیادت در شناسنامه چگونه است؟
طبق تبصره 5 ماده 20 قانون ثبت احوال درج سیادت در جلوی نام اشخاصی که پدر و جدپدری آنان سید می باشند الزامیست . لیکن چنانچه اثبات سیادت از طریق اسناد پدر و جدپدری فراهم نباشد با تائید کتبی مراجع عظام و یا صدور حکم از سوی دادگاه صالحه نیز امکان درج سیادت فراهم می باشد.
 5-در صورت تغییرنام مادر از طریق هیأت حل اختلاف، اصلاح نام وی در اسناد سجلی و شناسنامه فرزندانش نیاز به طرح مجدد موضوع در هیأت حل اختلاف دارد یا خیر؟
در صورت تغییرنام مادر به استناد تصمیم صادره از هیات حل اختلاف و اجرای مفاد تصمیم در اسناد سجلی ، اصلاح نام مادر در اسناد سجلی و شناسنامه های فرزندانش به تبع همان تصمیم صورت می گیرد و نیازی به طرح مجدد موضوع در هیات حل اختلاف نمی باشد.
6- برای صدور شناسنامه المثنی چه مقدار زمان نیاز است؟
اگر المثنی بار اول است یک ماه ، اگر المثنی بار دوم است سه ماه و اگر المثنی بار سوم باشد شش ماه زمان نیاز دارد.
 7-آیا شخصی می تواند با مراجعه به ثبت احوال اطلاعاتی راجع به شخص دیگر(همسر - پدر - مادر و ...) دریافت کند؟
طبق ماده 34 قانون ثبت احوال افشای اطلاعات موجود در دفتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند ممکن نیست
 
8- آیا مادر می تواند نسبت به درخواست شناسنامه المثنی جهت فرزند اقدام نماید ؟
در صورت بقای رابطه زوجیت مادر می تواند نسبت به درخواست شناسنامه المثنی جهت فرزندش اقدام نماید .
9- ازدواج من و همسرم ثبتی نیست ایا می توانم برای فرزندم شناسنامه اخذ نمایم ؟
چنانچه ازدواج والدین ثبتی نباشد با توجه به تبصره ماده ۱۶ قانون ثبت احوال علاوه بر مدارکی که جهت تنظیم سند سجلی نوزادان مورد نیاز می باشد حضور توأم پدر و مادر یا جدپدری با مادر نوزاد جهت اعلام و امضاء سند سجلی الزامی می باشد.
10- چه مدارکی جهت اخذ شناسنامه فرزند مورد نیاز است ؟
- اصل شناسنامه پدر و مادر
- گواهی ولادت صادره بیمارستان
- فیش بانکی بمبلغ ۲۰۰۰۰ ریال نزد بانک ملی بنام اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی بشماره حساب 2171112194001
- حضور یکی از والدین جهت اعلام واقعه ولادت و امضاء سند سجلی
 
 
 
 
 نام و نام خانوادگـــــی : (دلخواه)      
 
آدرس پست الکترونیک :
گیرنده :

موضوع :
متن پیام :

 

 

 

 

 

 
وب سایت این اداره را چگونه ارزیابی می کنید.
عالی
خوب
متوسط
ضعیف

 

آدرس:قاین- بلوار بسیج-بلوار خرمشهر-حاشیه جاده آسیایی سنتو-کد پستی 66785-97617شماره تماس :32566366-32566365-32566364-056 پست الکترونیک khj_ghainat@sabteahval.ir


طراحی و پیاده سازی توسط : گروه نرم افزاری راک
RaakCMS